Koi Auktionen

Konishi Auktion
No. 402

vom 14.10.2019 bis 20.10.2019

KONISHI AUKTION NO. 402

 1. Kohaku
  Kohaku
  2 Jahre, 46 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  333,00 €
 2. Showa
  Showa
  2 Jahre, 47 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  401,00 €
 3. Shiro Utsuri
  Shiro Utsuri
  2 Jahre, 47 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  145,00 €
 4. Ai-goromo
  Ai-goromo
  2 Jahre, 48 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  200,00 €
 5. Goshiki
  Goshiki
  2 Jahre, 45 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  276,00 €
 6. Shusui
  Shusui
  2 Jahre, 45 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  501,00 €
 7. Karashi Ochiba Shigure
  Karashi Ochiba Shigure
  2 Jahre, 51 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  226,00 €
 8. Karashi Koyo
  Karashi Koyo
  2 Jahre, 47 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  221,00 €
 9. Doitsu Ochiba
  Doitsu Ochiba
  2 Jahre, 41 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  433,00 €
 10. Kin Showa
  Kin Showa
  2 Jahre, 45 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  175,00 €
 11. Kujaku
  Kujaku
  2 Jahre, 52 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  626,00 €
 12. Gin Matsuba
  Gin Matsuba
  2 Jahre, 51 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  310,00 €
 13. Ginrin Kohaku
  Ginrin Kohaku
  2 Jahre, 42 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  445,00 €
 14. Ginrin Showa
  Ginrin Showa
  2 Jahre, 41 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  290,00 €
  Loading ...