Koi Auktionen

KONISHI AUKTION NO. 565

 1. Karashi Kohaku
  Karashi Kohaku
  2 Jahre,
  weiblich, 42 cm

  Aktuelles Gebot:

  851,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 2. Kohaku
  Kohaku
  2 Jahre,
  weiblich, 50 cm

  Aktuelles Gebot:

  361,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 3. Karashi Ginrin Kohaku
  Karashi Ginrin Kohaku
  2 Jahre,
  weiblich, 42 cm

  Aktuelles Gebot:

  456,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 4. Sanke
  Sanke
  2 Jahre,
  weiblich, 40 cm

  Aktuelles Gebot:

  575,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 5. Showa
  Showa
  2 Jahre,
  weiblich, 44 cm

  Aktuelles Gebot:

  460,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 6. Ginrin Showa
  Ginrin Showa
  2 Jahre,
  weiblich, 41 cm

  Aktuelles Gebot:

  302,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 7. Goshiki
  Goshiki
  2 Jahre,
  weiblich, 44 cm

  Aktuelles Gebot:

  150,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 8. Shusui
  Shusui
  2 Jahre,
  weiblich, 48 cm

  Aktuelles Gebot:

  322,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 9. Karashi Ochiba Shigure
  Karashi Ochiba Shigure
  2 Jahre,
  weiblich, 48 cm

  Aktuelles Gebot:

  272,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 10. Karashi Kumonryu
  Karashi Kumonryu
  2 Jahre,
  weiblich, 46 cm

  Aktuelles Gebot:

  301,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 11. Karashi Kujaku
  Karashi Kujaku
  2 Jahre,
  weiblich, 47 cm

  Aktuelles Gebot:

  751,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 12. Karashi Kujaku
  Karashi Kujaku
  2 Jahre,
  weiblich, 47 cm

  Aktuelles Gebot:

  701,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 13. Kin Showa
  Kin Showa
  2 Jahre,
  weiblich, 42 cm

  Aktuelles Gebot:

  300,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 14. Ginrin Benigoi
  Ginrin Benigoi
  2 Jahre,
  weiblich, 44 cm

  Aktuelles Gebot:

  282,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 15. Ginrin Karashigoi
  Ginrin Karashigoi
  2 Jahre,
  weiblich, 47 cm

  Aktuelles Gebot:

  486,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 16. Ginrin Karashigoi
  Ginrin Karashigoi
  2 Jahre,
  weiblich, 48 cm

  Aktuelles Gebot:

  699,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 17. Ginrin Nanashigoi
  Ginrin Nanashigoi
  2 Jahre,
  weiblich, 54 cm

  Aktuelles Gebot:

  485,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 18. Karashi Soragoi
  Karashi Soragoi
  2 Jahre,
  weiblich, 52 cm

  Aktuelles Gebot:

  501,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 19. Karashi Doitsu Ginrin Soragoi
  Karashi Doitsu Ginrin Soragoi
  2 Jahre,
  weiblich, 42 cm

  Aktuelles Gebot:

  251,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 20. Karashi Chagoi
  Karashi Chagoi
  2 Jahre,
  weiblich, 56 cm

  Aktuelles Gebot:

  512,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 21. Karashi Doitsu Chagoi
  Karashi Doitsu Chagoi
  2 Jahre,
  weiblich, 44 cm

  Aktuelles Gebot:

  101,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 22. Karashigoi
  Karashigoi
  2 Jahre,
  weiblich, 53 cm

  Aktuelles Gebot:

  371,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 23. Karashi Koyo
  Karashi Koyo
  2 Jahre,
  weiblich, 47 cm

  Aktuelles Gebot:

  211,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 24. Karashi Doitsu Karasugoi
  Karashi Doitsu Karasugoi
  2 Jahre,
  männlich, 44 cm

  Aktuelles Gebot:

  389,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 25. Karashi Yamabuki
  Karashi Yamabuki
  2 Jahre,
  weiblich, 46 cm

  Aktuelles Gebot:

  500,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten
 26. Doitsu Orenji Ogon
  Doitsu Orenji Ogon
  2 Jahre,
  weiblich, 43 cm

  Aktuelles Gebot:

  201,00 €

  Aktuelles Gebot:

  Jetzt bieten