Koi Auktionen

Konishi Auktion
No. 480

vom 12.04.2021 bis 18.04.2021

KONISHI AUKTION NO. 480

 1. Kohaku
  Kohaku
  2 Jahre, 41 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  250,00 €
 2. Kohaku
  Kohaku
  2 Jahre, 42 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  300,00 €
 3. Kohaku
  Kohaku
  2 Jahre, 44 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  302,00 €
 4. Kohaku
  Kohaku
  2 Jahre, 45 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  577,00 €
 5. Kohaku
  Kohaku
  2 Jahre, 46 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  302,00 €
 6. Kohaku
  Kohaku
  2 Jahre, 48 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  410,00 €
 7. Kohaku
  Kohaku
  2 Jahre, 48 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  700,00 €
 8. Doitsu Kohaku
  Doitsu Kohaku
  2 Jahre, 43 cm, männlich

  Aktuelles Gebot:

  210,00 €
 9. Shusui
  Shusui
  2 Jahre, 43 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  256,00 €
 10. Shusui
  Shusui
  2 Jahre, 44 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  223,00 €
 11. Shusui
  Shusui
  2 Jahre, 45 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  602,00 €
 12. Shusui
  Shusui
  2 Jahre, 46 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  267,00 €
 13. Shusui
  Shusui
  2 Jahre, 47 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  101,00 €
 14. Karashi Kujaku
  Karashi Kujaku
  2 Jahre, 46 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  351,00 €
 15. Karashi Kujaku
  Karashi Kujaku
  2 Jahre, 50 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  322,00 €
 16. Karashi Kujaku
  Karashi Kujaku
  2 Jahre, 51 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  344,00 €
 17. Karashi Kujaku
  Karashi Kujaku
  2 Jahre, 53 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  451,00 €
 18. Kin Ki Utsuri
  Kin Ki Utsuri
  2 Jahre, 42 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  171,00 €
 19. Kin Showa
  Kin Showa
  2 Jahre, 40 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  201,00 €
 20. Kin Showa
  Kin Showa
  2 Jahre, 46 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  260,00 €
 21. Asahi
  Asahi
  2 Jahre, 38 cm, männlich

  Aktuelles Gebot:

  126,00 €
 22. Asahi
  Asahi
  2 Jahre, 39 cm, männlich

  Aktuelles Gebot:

  91,00 €
 23. Asahi
  Asahi
  2 Jahre, 40 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  102,00 €
 24. Karashi Ochiba Shigure
  Karashi Ochiba Shigure
  2 Jahre, 48 cm, männlich

  Aktuelles Gebot:

  275,00 €
 25. Karashi Ochiba Shigure
  Karashi Ochiba Shigure
  2 Jahre, 48 cm, männlich

  Aktuelles Gebot:

  222,00 €
 26. Karashi Ochiba Shigure
  Karashi Ochiba Shigure
  2 Jahre, 49 cm, männlich

  Aktuelles Gebot:

  101,00 €
 27. Karashi Ochiba Shigure
  Karashi Ochiba Shigure
  2 Jahre, 50 cm, männlich

  Aktuelles Gebot:

  302,00 €
 28. Doitsu Koyo
  Doitsu Koyo
  2 Jahre, 41 cm, männlich

  Aktuelles Gebot:

  91,00 €
 29. Doitsu Ochiba Shigure
  Doitsu Ochiba Shigure
  2 Jahre, 44 cm, männlich

  Aktuelles Gebot:

  166,00 €
 30. Doitsu Kawarigoi
  Doitsu Kawarigoi
  2 Jahre, 37 cm, männlich

  Aktuelles Gebot:

  81,00 €
 31. Kara Shiro Utsuri
  Kara Shiro Utsuri
  2 Jahre, 39 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  100,00 €
 32. Gin Shiro Utsuri
  Gin Shiro Utsuri
  2 Jahre, 33 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  81,00 €
 33. Gin Shiro Utsuri
  Gin Shiro Utsuri
  2 Jahre, 38 cm, männlich

  Aktuelles Gebot:

  50,00 €
 34. Kumonryu
  Kumonryu
  2 Jahre, 46 cm, männlich

  Aktuelles Gebot:

  101,00 €
 35. Matsukawabake
  Matsukawabake
  2 Jahre, 49 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  276,00 €
 36. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  126,00 €
 37. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  125,00 €
 38. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  120,00 €
 39. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  104,00 €
 40. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  100,00 €
 41. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  92,00 €
 42. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  100,00 €
 43. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  100,00 €
 44. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  151,00 €
 45. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  121,00 €
 46. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  100,00 €
 47. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  101,00 €
 48. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  91,00 €
 49. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  121,00 €
 50. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  100,00 €
 51. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  151,00 €
 52. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  112,00 €
 53. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  126,00 €
 54. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  120,00 €
 55. Orenji Karashigoi (1 Stück)
  Orenji Karashigoi (1 Stück)
  1 Jahr, 16-18 cm, ungesext

  Aktuelles Gebot:

  145,00 €