Koi Auktionen

Konishi Auktion
No. 406

vom 11.11.2019 bis 17.11.2019

KONISHI AUKTION NO. 406

 1. Kohaku
  Kohaku
  2 Jahre, 52 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  1.333,00 €
 2. Tancho Kohaku
  Tancho Kohaku
  2 Jahre, 45 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  662,00 €
 3. Showa
  Showa
  2 Jahre, 46 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  701,00 €
 4. Ai-goromo
  Ai-goromo
  2 Jahre, 46 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  602,00 €
 5. Shusui
  Shusui
  2 Jahre, 47 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  859,00 €
 6. Hi Utsuri
  Hi Utsuri
  2 Jahre, 44 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  627,00 €
 7. Kujaku
  Kujaku
  2 Jahre, 55 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  1.500,00 €
 8. Kujaku
  Kujaku
  2 Jahre, 55 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  1.500,00 €
 9. Kin Showa
  Kin Showa
  2 Jahre, 43 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  388,00 €
 10. Karashi Ochiba
  Karashi Ochiba
  2 Jahre, 45 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  511,00 €
 11. Karashi Chagoi
  Karashi Chagoi
  2 Jahre, 52 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  602,00 €
 12. Ginrin Chocolate Chagoi
  Ginrin Chocolate Chagoi
  2 Jahre, 44 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  542,00 €
 13. Karashi Yamabuki
  Karashi Yamabuki
  2 Jahre, 42 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  700,00 €
 14. Matsuba Ogon
  Matsuba Ogon
  2 Jahre, 38 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  656,00 €
  Loading ...