Koi Auktionen

Konishi Auktion
No. 468

vom 18.01.2021 bis 24.01.2021

KONISHI AUKTION NO. 468

 1. Kohaku
  Kohaku
  2 Jahre, 38 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  460,00 €
 2. Kohaku
  Kohaku
  2 Jahre, 42 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  451,00 €
 3. Kohaku
  Kohaku
  2 Jahre, 42 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  461,00 €
 4. Ginrin Kohaku
  Ginrin Kohaku
  2 Jahre, 46 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  350,00 €
 5. Ginrin Kohaku
  Ginrin Kohaku
  2 Jahre, 41 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  251,00 €
 6. Showa
  Showa
  2 Jahre, 45 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  400,00 €
 7. Goshiki
  Goshiki
  2 Jahre, 36 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  451,00 €
 8. Goshiki
  Goshiki
  2 Jahre, 37 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  401,00 €
 9. Shusui
  Shusui
  2 Jahre, 44 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  301,00 €
 10. Shusui
  Shusui
  2 Jahre, 45 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  334,00 €
 11. Shusui
  Shusui
  2 Jahre, 45 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  400,00 €
 12. Kumonryu
  Kumonryu
  2 Jahre, 43 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  406,00 €
 13. Kumonryu
  Kumonryu
  2 Jahre, 46 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  224,00 €
 14. Karashi Kujaku
  Karashi Kujaku
  2 Jahre, 47 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  661,00 €
 15. Karashi Kujaku
  Karashi Kujaku
  2 Jahre, 52 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  661,00 €
 16. Karashi Kujaku
  Karashi Kujaku
  2 Jahre, 53 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  502,00 €
 17. Gin Shiro Utsuri
  Gin Shiro Utsuri
  2 Jahre, 39 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  150,00 €
 18. Gin Shiro Utsuri
  Gin Shiro Utsuri
  2 Jahre, 40 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  200,00 €
 19. Gin Shiro Utsuri
  Gin Shiro Utsuri
  2 Jahre, 43 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  200,00 €
 20. Hariwake
  Hariwake
  2 Jahre, 44 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  501,00 €
 21. Karashi Ochiba Shigure
  Karashi Ochiba Shigure
  2 Jahre, 46 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  561,00 €
 22. Karashi Ochiba Shigure
  Karashi Ochiba Shigure
  2 Jahre, 48 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  302,00 €
 23. Kara Shiro Utsuri
  Kara Shiro Utsuri
  2 Jahre, 38 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  153,00 €
 24. Kara Shiro Utsuri
  Kara Shiro Utsuri
  2 Jahre, 40 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  352,00 €
 25. Kara Shiro Utsuri
  Kara Shiro Utsuri
  2 Jahre, 42 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  201,00 €
 26. Platinum Ogon
  Platinum Ogon
  2 Jahre, 38 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  124,00 €
 27. Platinum Ogon
  Platinum Ogon
  2 Jahre, 39 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  213,00 €
 28. Platinum Ogon
  Platinum Ogon
  2 Jahre, 41 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  300,00 €