Koi Auktionen

Konishi Auktion
No. 350

vom 15.10.2018 bis 21.10.2018

KONISHI AUKTION NO. 350

 1. Kohaku
  Kohaku
  2 Jahre, 48 cm, weiblich
  Wird geladen …
 2. Sanke
  Sanke
  2 Jahre, 46 cm, weiblich
  Wird geladen …
 3. Showa
  Showa
  2 Jahre, 48 cm, weiblich
  Wird geladen …
 4. Shiro Utsuri
  Shiro Utsuri
  2 Jahre, 46 cm, weiblich
  Wird geladen …
 5. Kumonryu
  Kumonryu
  2 Jahre, 42 cm, weiblich
  Wird geladen …
 6. Ai-goromo
  Ai-goromo
  2 Jahre, 44 cm, weiblich
  Wird geladen …
 7. Goshiki
  Goshiki
  2 Jahre, 46 cm, weiblich
  Wird geladen …
 8. Kujaku
  Kujaku
  2 Jahre, 46 cm, weiblich
  Wird geladen …
 9. Shusui
  Shusui
  2 Jahre, 48 cm, weiblich
  Wird geladen …
 10. Ginrin Kohaku
  Ginrin Kohaku
  2 Jahre, 47 cm, weiblich
  Wird geladen …
 11. Hanhan Kin Matsuba
  Hanhan Kin Matsuba
  2 Jahre, 45 cm, weiblich
  Wird geladen …
 12. Ginrin Ochiba
  Ginrin Ochiba
  2 Jahre, 53 cm, weiblich
  Wird geladen …
 13. Doitsu Karashi Yamabuki
  Doitsu Karashi Yamabuki
  2 Jahre, 43 cm, weiblich
  Wird geladen …
 14. Karashi Yamabuki
  Karashi Yamabuki
  2 Jahre, 42 cm, weiblich
  Wird geladen …
 15. Doitsu Platinum Ogon
  Doitsu Platinum Ogon
  2 Jahre, 43 cm, weiblich
  Wird geladen …