Koi Auktionen

Konishi Auktion
No. 410

vom 09.12.2019 bis 15.12.2019

KONISHI AUKTION NO. 410

 1. Kohaku
  Kohaku
  2 Jahre, 50 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  381,00 €
 2. Showa
  Showa
  2 Jahre, 45 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  370,00 €
 3. Showa
  Showa
  2 Jahre, 45 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  386,00 €
 4. Ai-goromo
  Ai-goromo
  2 Jahre, 43 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  277,00 €
 5. Hi Utsuri
  Hi Utsuri
  2 Jahre, 41 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  401,00 €
 6. Shusui
  Shusui
  2 Jahre, 42 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  501,00 €
 7. Tancho Kujaku
  Tancho Kujaku
  2 Jahre, 49 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  390,00 €
 8. Kujaku
  Kujaku
  2 Jahre, 45 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  351,00 €
 9. Kujaku
  Kujaku
  2 Jahre, 54 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  889,00 €
 10. Matsuba Ogon
  Matsuba Ogon
  2 Jahre, 38 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  302,00 €
 11. Matsuba Ogon
  Matsuba Ogon
  2 Jahre, 42 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  503,00 €
 12. Doitsu Chocolate Chagoi
  Doitsu Chocolate Chagoi
  2 Jahre, 42 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  301,00 €
 13. Ginrin Chocolate Chagoi
  Ginrin Chocolate Chagoi
  2 Jahre, 44 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  551,00 €
 14. Karashigoi
  Karashigoi
  2 Jahre, 48 cm, weiblich

  Aktuelles Gebot:

  602,00 €
  Loading ...